How to Make Purple Sweet Potato Soft Bread ขนมปังมันม่วงนุ่มๆ

Poolish:
30g Bread Flour
30g Plain Flour
1.5 tsp Sugar
7g Dried Yeast
60g Water

Dough #1:
130g Bread Flour
20g Plain Flour
20g Sugar
1/4 tsp Salt
70g Soy Milk
15g Oil
half of fermented poolish

Dough #2:
85g Bread Flour
10g Plain Flour
10g Sugar
1/4 tsp Salt
30g Soy Milk
15g Oil
half of fermented poolish
100g Sweet Purple Potato, baked, and flesh scooped out

https://www.facebook.com/captain.coriander


สวัสดีค่ะ
มาแชร์สูตรขนมปังอีกแล้ว

วันนี้ก็เป็นสูตรแป้งเชื้อเหมือนเดิม
ตามที่เคยเขียนเล่าวิธีทำขนมปังนุ่มๆไว้คราวก่อน

สูตรนี้เป็นขนมปังวีแกน (vegan) อีกเหมือนกัน
คือ ไม่มีนมวัว ไม่มีเนย ไม่มีไข่ค่ะ

ตัวขนมปังเบา ฟู นุ่ม
หอมกลิ่นมันม่วงหวานนิดๆ
เก็บไว้ 3-4 วัน ก็ยังนุ่ม


แป้งเชื้อ
30 กรัม แป้งขนมปัง
30 กรัม แป้งอเนกประสงค์
1.5 ชช. น้ำตาล
7 กรัม ยีสต์ผง
60 กรัม น้ำสะอาด

แป้งโดว์ #1
130 กรัม แป้งขนมปัง
20 กรัม แป้งอเนกประสงค์
20 กรัม น้ำตาล
1/4 ชช. เกลือ
70 กรัม น้ำเต้าหู้จืด
15 กรัม น้ำมันพืช
ครึ่งหนึ่ง ของแป้งเชื้อที่หมักแล้ว

แป้งโดว์ #2
85 กรัม แป้งขนมปัง
10 กรัม แป้งอเนกประสงค์
10 กรัม น้ำตาล
1/4 ชช. เกลือ
30 กรัม น้ำเต้าหู้จืด
15 กรัม น้ำมันพืช
ครึ่งหนึ่ง ของแป้งเชื้อที่หมักแล้ว
100 กรัม เนื้อมันม่วง ปิ้งสุก